Αρ. 57. A NOTE ON THE EVOLVING RELATIONSHIP BETWEEN PER CAPITA GDP AND UNEMPLOYMENT IN GREECE

των Π. Προδρομίδη, Α. Πετραλιά, Σ. Πέτρου. Για το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (2013)