Αρ. 58. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

των Ν. Γεωργικόπουλου (συντον.), Έ. Αθανασίου, Ν. Βαγιονή, Μ. Barrionuevo, Β. Βουδούρη, Φ. Βουμβάκη, M. Jefferson, Κ. Κανελλόπουλου, Η. Ντεμιάν, Ε. Κασιμάτη, Ρ. Καραγιάννη, Μ. Pinedo, Δ. Στασινόπουλου, Γ. Σκίντζη, Κ. Τσούμα, Χ. Τριαντόπουλου, Η. Λεκκού, Δ. Μαρούλη, Χ. Μπενέκη, Π. Μονοκρούσου, Β. Μπούκα, Θ. Τσέκερη, Ε. Χατζάκη, Ν. Χριστοφίδη, Α. Χύμη. Για το Γραφείο του Πρωθυπουργού (2013)