Αρ. 60. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

των Ρ. Καραγιάννη & Α. Κώτση (συντονίστριες), Ε. Αθανασίου, Ε. Νίτση, Ι. Χολέζα. Για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, (2016)