Αρ. 61. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

των Ε. Αθανασίου και Α. Κουτρούλη. Για το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (2016)