Αρ. 63. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

της Ερευνητικής Ομάδας του ΚΕΠΕ με συντονιστές τους Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη, Β. Λυχναρά (2016)