Αρ. 64. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

των Α. Κουτρούλη (συντονιστή), Θ. Τσέκερη (συντονιστή περιφερειακής ανάλυσης), Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη, Α. Κοντόλαιμου, Β. Λυχναρά, Ε. Παναγιώτου, Σ. Παπαϊωάννου, Γ. Σκίντζη, Ι. Χολέζα. Για το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (2017)