Αρ. 01. ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑΝ

της Kεντρικής Επιτροπής Προγράμματος Οικονομικής Αναπτύξεως της Ελλάδος 1968-1872 (1968)