Αρ. 15. ΘΕΩΡΗΤIΚΗ ΚΑI ΕΜΠΕIΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΕΞΩΤΕΡIΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑI ΔΑΝΕIΣΜΟΥ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1961-1981

του Κλ. Ευστρατόγλoυ (1983)