Αρ. 21. INDUSTRIAL INVESTMENT IN GREECE: ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS

των M. Deleau (OΟΣΑ), Σπ. Χανδρίνου και Ι. Δρυμούση (ΚΕΠΕ) και Γ. Συμιγιάννη (ΤτΕ) (1987)