Αρ. 27. ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔIΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

τωv Δ. Κατoχιαvoύ, Ν. Κατoχιαvoύ, Π. Κoμίλη, Κ. Παχάκη, Κ. Αρβαvιτάκη, Μ. Παπαδημητρίoυ (1990)