Αρ. 35. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

(1995)