Αρ. 36. ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΥΠOΔOΜΗΣ ΠOΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΠΣ II

(1996)