Αρ. 39. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΙΙ, ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

(1997)