Αρ. 42. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ

των Λ. Αθανασίου (συντον.), Κ. Αλτίνογλου, Ν. Βαγιονή, Μ. Κουνάρη, Π. Μπαλτζάκη, Σ. Χανδρινού, Σ. Χειµωνίτη-Τερροβίτη (2000)