Αρ. 43. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ

των Σ. Σάββα-Μπαλφούσια (συντον.), Λ. Αθανασίου, Λ. Ζάραγγα, Α. Μυλωνά (2001).