Αρ. 04. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(1971)