Αρ. 77. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔΕ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ταμείο Ανάπτυξής της, 2015. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές των επιμέρους μελετών/παραδοτέων: Φ. Οικονόμου, Π. Προδρομίδης, Γ. Σκίντζη, Π. Λάππας.)