Αρ. 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Για Υπουργείο Πολιτισμού, 1993. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)