Αρ. 11. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMES – SECOND ANNUAL REPORT. COUNTRY REPORT: GREECE

Για Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 1993. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)