Αρ. 12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Για Υπουργείο Υγείας Κύπρου, 1993. (Συντονίστρια: A. Γκανά.)