Αρ. 15. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMES – THIRD ANNUAL REPORT. COUNTRY REPORT: GREECE

Για Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 1994. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)