Αρ. 20. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Για Νομαρχιακό ταμείο Θεσπρωτίας, 1994. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)