Αρ. 02. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Για Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1991. (Συντονίστρια: Κ. Παχάκη.)