Αρ. 23. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Για Υπουργείο Εργασίας, 1995. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)