Αρ. 24. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΚΟ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995.  (Συντονιστής: Β. Ράπανος.)