Αρ. 26. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Για Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, 1995. (Συντονιστής: Γ. Κάτσος.)