Αρ. 31. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1996 – 1998

Για Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 1995. (Συντονίστρια: X. Δημητριάδου.)