Αρ. 35. BANKING EMPLOYMENT IN EUROPEAN COUNTRIES

Για Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 1995. (Συντονιστής: K. Κανελλόπουλος.)