Αρ. 38. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1995. (Συντονιστής: Γ. Κάτσος.)