Αρ. 41. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMES – FOURTH ANNUAL REPORT. COUNTRY REPORT: GREECE

Για Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 1996. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)