Αρ. 45. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, 1996. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)