Αρ. 46. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Για European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 1996. (Συντονίστρια: M. Kαραμεσίνη.)