Αρ. 47. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Για Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ευβοίας, 1996. (Συντονιστής: Π. Κομίλης.)