Αρ. 48. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΣΤΑ ΙΕΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Για Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1996. (Συντονιστής: Κ. Κάρμας.)