Αρ. 49. THE EUROPEAN OBSERVATORY FOR SMES – FIFTH ANNUAL REPORT. COUNTRY REPORT: GREECE

Για Ολλανδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 1996. (Συντονιστής: Σ. Χανδρινός.)