Αρ. 51. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΣ 1994 – 1999

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1997. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)