Αρ. 52. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ EΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1998. (Συντονιστής: Γ. Κάτσος.)