Αρ. 05. CATALYST: PRELIMINARY TECHNO – ECONOMIC REPORT (PROJECT: R2074)

Για Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1992. (Συντονιστής: Θ. Τερροβίτης.)