Αρ. 53. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1998. (Συντονιστής: Χ. Κόλλιας.)