Αρ. 56. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2003. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)