Αρ. 59. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1989 – 2006) ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2005. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)