Αρ. 66. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 2007. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)