Αρ. 68. GRANT AGREEMENT NO 245123: FACTOR MARKETS COMPARATIVE ANALYSIS OF FACTOR MARKETS FOR AGRICULTURE ACROSS THE MEMBER – STATES

Για Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2010. (Συντονίστρια: Ε. Καδίτη.)