Αρ. 71. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 2013 – 2016

Για Υπουργείο Οικονομικών, 2012. (Συντονιστής: I. Mονογιός.)