Αρ. 75. ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 2014. (Eπιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές των επιμέρους παραδοτέων: Π. Προδρομίδης, Α. Χύμης, Γ. Σκίντζη, Ι. Κωνσταντακοπούλου, Π. Λάππας, Ι. Μαραγιάννης.)