Αρ. 74. TO ANAΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2020: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνισικότητας, 2014. (Συντονιστές: Ε. Αθανασίου, Θ. Τσέκερης, Α. Τσούμα.)