Αρ. 09. Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για Εθνικό Οργανισμό Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, 1992. (Συντονιστής: Α. Ζησιμόπουλος.)