Αρ. 80. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για το Υπουργείο Οικονομικών, 2021. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Προδρομίδης. Συντονιστές των επιμέρους μελετών/παραδοτέων: B. Mισσός, Ν. Ροδουσάκης.)