ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2009, σε εκδήλωση στρογγυλής τραπέζης κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στον Βόλο, το ΚΕΠΕ τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την μακρόχρονη συμβολή του στη μελέτη της χωρικής ανάπτυξης της Ελλάδας, καθώς και την δωρεά αντιτύπων των σειρών του προς εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου. Η τιμητική πλακέτα παρελήφθη εκ μέρους του ΚΕΠΕ από τον Δρ. Π.Προδρομίδη, ερευνητή σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Επίσης τιμήθηκαν από τον πρόεδρο του ΤΜΧΠΠΑ, καθηγητή Γ. Πετράκο, τα αφυπηρετήσαντα στελέχη του ΚΕΠΕ, Γ.Αναιρούσης, Ε.Καλλιγά, Δ. Κατοχιανού, Ν. Κατοχιανός, Π.Κομίλης και Κ.Παχάκη.