ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Το ΚΕΠΕ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παναγιώτης Λιαργκόβας

Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βικτώρια Πέκκα-Οικονόμου
Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μιχαήλ Ρηγίνος
Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναστασία Πετρούλια
Δικηγόρος

Πρόδρομος Βλάμης
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το ΚΕΠΕ δεσμεύεται για την Ισότητα των Φύλων, σύμφωνα με σχέδιο για την ισότητα των φύλων (KEPE-GEP).